Poprawiona wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla "Małych projektów"

Poniżej zamieszczona została poprawiona Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (IW-1_413_MP wersja 4z z dnia 13.10.2010 r.).

Dokonane zmiany zostały wyróżnione na żółto:

Instrukcja Wypełniania IW-1_413_MP_4z_13.10.2010

Przypominamy, że aktualne wersje wniosków o przyznanie pomocy, umów i wniosków o płatność wraz z instrukcjami znajdują się na stronach UMWW i WRiMR:

UMWW – Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi

ARiMR – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ARiMR – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej