Nowe formularze Sprawozdań końcowych beneficjenta składanych wraz z wnioskiem o płatność ostateczną

Uprzejmie informujemy, iż ARIMR ponownie opracowała nowe formularze Sprawozdań końcowych beneficjenta składanych wraz z wnioskiem o płatność ostateczną dla wszystkich działań osi 4 Leader PROW 2007-2013.Wzory nowych formularzy sprawozdań wraz z instrukcjami znajdą Państwo na stronie internetowej www.prow.umww.pl.

Nowe formularze obowiązują od 05.01.2010r.