Mini poradnik dla beneficjentów Małych Projektów

Poniżej znajdziecie Państwo „Mini poradnik dla beneficjentów Małych Projektów”przygotowany przez Pracowników Oddziału Autoryzacji Wniosków o Płatność Osi 4 Leader na podstawie dotychczasowych doświadczeń.

Zawiera on elementy, z którymi Beneficjenci najczęściej mają problemy. Mini poradnik ma na celu ułatwienie rozliczania przyznanej pomocy. Zapoznanie się z jego treścią pozwoli na prawidłowe wypełnienie wniosku co wpłynie na skrócenie czasu jego rozpatrywania przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz pozwoli uniknąć wezwań do usunięcia nieprawidłowości lub braków, które znacznie wydłużają czas rozpatrywania wniosku o płatność, co z kolei przekłada się na termin otrzymania przyznanej pomocy.

Mini poradnik dla beneficjentów Małych Projektów