Wpłynęło 90 wniosków!

We wtorek, 10 kwietnia LGD Kraina Trzech Rzek zakończyła nabór wnioskówo przyznanie pomocy w ramach dwóch działań PROW:  Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej i tzw. Małych projektów.

Zainteresowanie dofinansowaniem przerosło najśmielsze oczekiwania. Wytężona praca trwała do ostatniej chwili nie tylko w biurze LGD ale też na korytarzach. 

Łącznie wpłynęło 90 wniosków o dofinansowanie:

Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się posiedzenie Rady LGD Kraina Trzech Rzek, podczas którego wszystkie wnioski zostaną ocenione pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za zaangażowanie, gratulujemy ciekawych pomysłów i życzymy powodzenia podczas oceny!

lista wniosków złożonych po terminie Małe Projekty – 11.04.2012

Lista wniosków złożonych po terminie Małe Projekty – 12.04.2012

lista wniosków po terminie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”