Rada LGD Kraina Trzech Rzek wybrała kolejne projekty do dofinansowania

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady LGD wybrano do dofinansowania kolejne operacje.Członkowie Rady LGD zakończyli weryfikację operacji w ramach dwóch działań: Małe Projekty i Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej. Po pierwszym posiedzeniu, podczas którego wszystkie operacje oceniane były pod kątem spełniania kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Działania oraz kryteriów wyboru (punktowych), wpłynęło 12  odwołań od wyników oceny. W wyniku ponownej oceny, uwzględniającej zawarte w nich argumenty, modyfikacji uległa lista ocenionych projektów w ramach działania Małe Projekty:

Lista ocenionych operacji Małe Projekty

Lista ocenionych operacji Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej

Poniżej zamieszczone zostały listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania:

Lista wybranych operacji – Małe Projekty

Lista niewybranych operacji – Małe Projekty

Lista wybranych operacji – Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej

Lista niewybranych operacji – Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej