Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi załączonymi dokumentami!

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi załączonymi dokumentami!
Poniżej zamieszczony został formularz wnioskuo przyznanie pomocy, instrukcja do wniosku i inne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku, w tym wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji i kryteria wyboru operacji przez LGD oraz formularze dodatkowych załączników do wniosku (zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązanie do udzielania informacji).
Niezbędne jest też złożenie wraz z wnioskiem „Oświadczenia o powierzchni gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca”.

Wniosek o przyznanie pomocy do edycji RDN – A_WoPP_413_311

wniosek o przyznanie pomocy do odczytu RDN – A_WoPP_413_311

instrukcja wypełnianai wniosku RDN IW_413_311_II_b0jk

Ekonomiczny plan operacji do edycji 413_311_EPO_11_01

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Ekonomiczny plan operacji do odczytu 413_311_EPO_11_01

Instrukcja_wypelniania_EPO 413_311_

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis W-1_2_413_311

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości W-1_3_413_311

Zapytanie_ofertowe_wzór

kryteria_wyboru_operacji RDN

minimalne_wymagania RDN

wykaz_dokumentow_niezbędnych RDN

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych RDN

zobowiazanie_do_udzielania_informacji RDN

Formularze dostępne są też na stronie ARiMR

Różnicowanie – opis działania