Rada LGD Kraina Trzech Rzek wybrała kolejne projekty do dofinansowania

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady LGD wybrano do dofinansowania kolejne operacje. Członkowie Rady LGD zakończyli weryfikację operacji w ramach dwóch działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i rozwój wsi.Po pierwszym posiedzeniu, podczas którego wszystkie operacje oceniane były pod kątem spełniania kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Działania oraz kryteriów wyboru (punktowych), wpłynęły 3 odwołania od wyników oceny. W wyniku ponownej oceny, uwzględniającej zawarte w nich argumenty, modyfikacji uległa lista ocenionych projektów w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Lista ocenionych operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Poniżej zamieszczone zostały listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania:

Lista wybranych operacji – Odnowa i rozwój wsi

Lista niewybranych operacji – Odnowa i rozwój wsi

Lista wybranych operacji – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista niewybranych operacji – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw