Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

– termin składania wniosków: 03.10.2011 r. – 17.10.2011 r.

– limit dostępnych środków: 1.951.612,00 zł

– minimalne wymagania: wymagania: zdobycie  70 % możliwych do uzyskania punktów

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– termin składania wniosków: 03.10.2011 r. – 17.10.2011 r.

– limit dostępnych środków: 567.837,50 zł

– minimalne wymagania: zdobycie  55 % możliwych do uzyskania punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać w dniach 03.10.2011 r. – 17.10.2011 r. bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, przy ul. Marsz. Piłsudskiego 76 w Obornikach w godz.: 7.00 – 15.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek i na stronie internetowej www.kraina3rzek.pl a także:

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR, w przypadku operacji o której mowa w pkt.2.

– na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:  http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich.html

Dodatkowo informacji udzielają:
Renata Gembiak – Binkiewicz, tel: 791 222 764

Małgorzata Najdek, tel. 883 777 918

Ogłoszenie o naborze

Odnowa i rozwój wsi:

instrukcja wypełniania wniosku IW-1_413_313_3z_06-10-10

wniosek pdf. W-1_413_313_3z

wniosek do edycji W-1_413_313_3z

zestawienie_faktur_26.08.10

zobowiązanie do udzielania informacji

ORW – kryteria wyboru operacji przez lgd, określone w LSR

ORW-wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

ORW-minimalne wymagania

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Instrukcja wypełniania 413_312_ 2011_zm zal 02 08 2011

wniosek pdf. WOPP_413_312_LGD

Wniosek do edycji _WOPP_413_312_LGD

Wniosek – aktywny pdf 413 312 LGD

Załącznik 1 pdf. do_WoPP_413_312 EPO

Załącznik 1 do edycji _do_WoPP_413_312 EPO

Załącznik 2 pdf do_WoPP_413_312

Załącznik 2 do edycji _do_WoPP_413_312

Załączik 3 pdf _do_WoPP_413_312Załącznik 3 do edycji _do_WoPP_413_312

Załącznik 3 do edycji _do_WoPP_413_312

Załącznik 4 pdf _do_WoPP_413_312

Załącznik 4 do edycji _do_WoPP_413_312

Załącznik 5 pdf _do_WoPP_413_312

Załącznik 5 do edycji _do_WoPP_413_312

Zapytanie_ofertowe_wzór – do edycji

Zapytanie_ofertowe_wzór pdf

Instrukcja wypełniania załącznika 1 – Zal_1_Instrukcja

Formularz_informacji_minimis

Informacje udostępniane przez podmiot_8997

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zobowiązanie do udzielania informacji

TRM-KRYTERIA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, OKREŚLONE W LSR

TRM-minimalne wymagania

TRM-wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji