Ocena operacji – pierwsze posiedzenie Rady

W związku z zakończonym naborem wniosków na działania Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 27 października odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD, mające na celu ocenę operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania lokalnych kryteriów wyboru.Po uprzednim zapoznaniu się z kopiami wniosków członkowie Rady przystąpili do oceny poszczególnych operacji. Po kilkugodzinnych obradach komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki, tj. ile punktów uzyskały złożone wnioski i na których miejscach list złożonych operacji się plasują.

Lista ocenionych operacji Odnowa i rozwój wsi

Lista ocenionych operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw