Wzory formularzy

Wzory formularzy wniosku o przyznanie pomocy na działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie LSR”

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – określone przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kraina Trzech Rzek”

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Załącznik dodatkowy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kraina Trzech Rzek”