Lista wniosków złożonych w terminie w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informujemy, że w terminie wyznaczonym w informacji o naborze wpłynęły trzy wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Lista wniosków złożonych w wyznaczonym terminie