Lista operacji wybranych do finansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

24. maja Rada Stowarzyszenia wybrała do finansowania operacje, których zakres odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Lista operacji wybranych do finasowania

Informujemy, że wybór operacji do finansowania stanowi zakończenie pierwszego etapu oceny wniosków, które nastepnie przekazywane są do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie przechodzą dalszą weryfikację. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wyznaczony zostanie termin zawarcia umowy, na podstawie której przyznawana jest pomoc.