Aktywny formularz WoPP dla działania 413 w zakresie małych projektów

Poniżej zamieszczono aktywny formularz pdf. wniosków o przyznanie pomocy dla tzw. małych projektów.

Małe projekty aktywny PDF

Zawiera on następujące zmiany:

  • możliwe jest zapisanie usunięcia drugiej sekcji dotyczącej miejsca realizacji operacji (III. 14 Miejsce realizacji operacji),
  • możliwe jest skuteczne zapisanie zmian w sekcji VIII Informacja o załącznikach:

B Załączniki wspólne dla wnioskodawców – załączniki: 19, 20, 22, 23, 24,

C Załączniki dotyczące robót budowlanych.