Świetlica w Nieczajnie

Nazwa beneficjenta: „Obornicki Ośrodek Kultury”
Tytuł projektu: Poprawa standardu publicznej infrastruktury społecznej oraz kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców we wsi Nieczajna w gminie Oborniki „
Miejsce realizacji: Nieczajna
Kwota pomocy: 500 000,00 zł
Opis operacji: W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksowy remont świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu rekreacyjnego m.in. poprzez budowę boiska i placu zabaw dla dzieci.