Place zabaw

Nazwa beneficjenta: Gmina Ryczywół
Tytuł projektu: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Ryczywół, Gorzewo, Dąbrówka Ludomska, Skrzetusz i Tłukawy w gminie Ryczywół
Miejsce realizacji: Ryczywół, Gorzewo, Dąbrówka Ludomska, Skrzetusz i Tłukawy
Kwota pomocy: 119 422,00 zł
Opis operacji: Projekt polegał na wybudowaniu placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Ryczywół, Gorzewo, Dąbrówka Ludomska, Skrzetusz i Tłukawy w gminie Ryczywół