Budowa oświetlenia ulicznego

Nazwa beneficjenta: Gmina Murowana Goślina
Tytuł projektu: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek, Mściszewo i Rakownia w gminie Murowana Goślina”


Miejsce realizacji: Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek, Mściszewo i Rakownia
Kwota pomocy: 51.688 zł
Opis operacji: Inwestycja, polegała  na budowie 16 lamp oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia .