Kółko Rolnicze w Skrzetuszu

Nazwa beneficjenta: Kółko Rolnicze w Skrzetuszu
Tytuł projektu: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu”
Miejsce realizacji: Skrzetusz
Kwota pomocy: 5 576, 20 zł
Opis operacji: Projekt polegał na wymianie trzech par drzwi w świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu, oraz utworzenia miejsca pamięci o historii wsi poprzez zamontowanie gabloty ściennej i dwóch tablic na których zostały umieszczone przedmioty o wartości historyczno – kulturowej, zdjęcia z odbytych imprez wiejskich, rysunki przyrody i okolicznych krajobrazów wykonane przez dzieci i młodzież. Wymiana drzwi przyczyniła się do zwiększenia komfortu podczas prowadzenia zebrań wiejskich, imprez okolicznościowych oraz warsztatów.