Kolektory słoneczne

Nazwa beneficjenta: EKODOM, Anna Molińska
Tytuł projektu: „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych z kolektorów słonecznych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej  firmy EKODOM”
Miejsce realizacji: Pławno
Kwota pomocy: 7 829,50 zł
Opis operacji: Projekt polegał na zamontowaniu kolektorów słonecznych doprowadzających ciepłą wodę do budynku w którym prowadzona jest działalność agroturystyczna firmy EKODOM. Z ciepłej wody otrzymywanej z instalacji solarnej korzystają przede wszystkim turyści wynajmujący pokoje gościnne, uczestnicy szkoleń, kursów, wycieczek pieszych, rowerowych, narciarskich, konnych i kajakowych prowadzonych przez firmę EKODOM.