Spotkanie informacyjne w Rakowni 28.09.2011 r.

Z inicjatywy sołtysa Rakowni  p. Michała Hałasa w dniu 28.09.2011 r. odbyło się spotkanie pracowników biura LGD z liczną grupą pań, chcących utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich i aktywnie działać na terenie swojego sołectwa. Zostały przedstawione pomysły oraz dobre przykłady działalności  KGW,  Rad Sołeckich itp. działających na innych terenach oraz aspekty prawne dotyczące utworzenia stowarzyszenia i możliwości uzyskania dofinansowania.