Kolejne dofinansowanie zdobyte przez LGD Kraina Trzech Rzek

Informowaliśmy już Państwa o pozytywnej ocenie formalnej
naszego wniosku o dofinansowanie projektu
„Dziedzictwo Kulturowe Krainy Trzech Rzek”.
Na konkurs ogłoszony przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wpłynęło kilka tysięcy wniosków, dlatego z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyników dalszej oceny.
Miło nam  poinformować, że w ramach oceny merytorycznej wniosek LGD Kraina Trzech Rzek  otrzymał  187  pkt i tym samym uzyskaliśmy 20.050,00 zł na jego realizację ze środków  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ma na celu pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego  oraz jednoczesną integrację i pobudzenie aktywności społeczności lokalnej wokół tematyki tradycji wiejskiej Krainy Trzech Rzek.

Będziemy go realizować w partnerstwie z obornicką Biblioteką Publiczną.
Uczestnikami projektu będą mogły zostać osoby zainteresowane pozyskaniem informacji na temat zwyczajów dawnego życia codziennego na wsi oraz gotowe do działania na swoim terenie. Ich zadaniem będzie zmobilizowanie sąsiadów, znajomych i rodzin w celu przygotowania wystaw przedmiotów codziennego użytku, które dziś leżą zapomniane na strychach, w piwnicach a kiedyś były nieodzowne w prowadzeniu każdego gospodarstwa domowego.
Podstawy teoretyczne potrzebne do tego przedsięwzięcia uzyskają podczas podróży studyjnej
do CERiP w Mniszkach oraz  konferencji „Dawna zagroda wiejska”, która odbędzie się w obornickiej bibliotece.

Przed uczestnikami postawione też zostanie nie lada wyzwanie – przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców aby mogli spróbować sił w np. prasowaniu żelazkiem na duszę, praniu na tarze, pisaniu atramentem itp.
W najbliższych dniach ogłosimy nabór uczestników – zachęcamy do zgłaszania się!