„Dawna zagroda wiejska” w obornickiej bibliotece

Naukowcy szacują, że do 2035 r. miastom ubędzie 2 mln osób. Przeniosą się na prowincję. Czy osoby, które kilkadziesiąt lat temu wyemigrowały za pracą do dużych miast temu odnajdą po powrocie to samo, co zostawiły? Wiemy jak wygląda dziś codzienne życie na obszarach wiejskich. Z pytaniem – jak wyglądało ono kiedyś zwróciliśmy się prelegentów spotkania  „Dawna zagroda wiejska”, będącego jednym z elementów projektu realizowanego przez LGD Kraina Trzech Rzek ze środków FIO.

Pierwszym punktem spotkania było zwiedzenie izby regionalnej, znajdującej się w Bibliotece. Następnie pani Elżbieta Winogrodzka, pan Bernard Maternik, pan Roman Białachowski oraz pan Jan Czartoszewski opowiedzieli zebranym w obornickiej Bibliotece Publicznej uczestnikom projektu i gościom jak zapamiętali  swój rodzinny dom i jego otoczenie.

Pani Elżbieta przypomniała co można było znaleźć kiedyś w wiejskiej kuchni, spiżarni i ziemiance, nazywanej też „sklepem”, opowiedziała jak konserwowano kiedyś żywność, jakie smaki zapamiętała z lat dzieciństwa.

Pan Roman opowiedział o pracy na roli, o jej trudzie ale też satysfakcji płynącej z jej wyników, tym bardziej , że w okolicy Pacholewa nawet tak prozaiczna czynność jak zbieranie z pola kamieni często przekształca się w podróż do przeszłości, za sprawą znajdowanych pozostałości wczesnego osadnictwa.

Pan Bernard z poczuciem humoru opowiedział o tym jak kiedyś zdobywało się fach fryzjera (wykonuje ten zawód od 54 lat). Pan Jan natomiast zaprezentował ciekawe eksponaty  stanowiące ułamek zebranej przez członków jego rodziny kolekcji, która już niedługo zostanie przekształcona w prywatne muzeum, przy którym będzie działała salka edukacji historycznej.

Wspomnienia przybliżone tego wieczoru będą stanowiły podpowiedź dla 40-tu uczestników projektu “Dziedzictwo Kulturowe Krainy Trzech Rzek”. Ich zadaniem jest  bowiem przygotowanie w każdej gminie wystawy pt. Dawna zagroda wiejska i przeprowadzenie dla mieszkańców warsztatów, które przypomną prace domowe ubiegłego stulecia.