Ekologia po niemiecku

Przedstawiciele 5 wielkopolskich Lokalnych Grup Działania wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec i Szwajcarii: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA OBSZARACH SAKSONII, SZWABII, BAWARII I WOKÓŁ JEZIORA BODEŃSKIEGO (KANTON ST. GALLEN), organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w celu poznania specyfiki ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, wspierania rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska.

W gospodarstwach rolnych uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznania realiów ekologicznej uprawy warzyw, zbóż i ziół, zasad wytwarzania i dystrybucji produktów regionalnych.  Przedstawiciele władz Saksonii i szwajcarskiego Kantonu St. Gallen zaprezentowali działania zmierzające do promowania i wspierania produkcji ekologicznej zarówno wśród rolników jak i mieszkańców (np. programy realizowane w szkołach), zaś w Urzędzie Krajowym Środowiska w Wielenbach oraz w Instytucie Maxa Plancka w Andechs zapoznawali się z naukowymi podstawami ekologicznej produkcji rolniczej.