Dofinansowanie odnawialnych

Jednym ze źródeł finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii jest m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach  następujących działań:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Małe projekty.

Na stronie internetowej Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zamieszczona jest broszura przedstawiająca rodzaje odnawialnych źródeł energii, które można wykorzystywać zarówno w gospodarstwie domowym jak i prowadząc firmę oraz źródła dofinansowania poszczególnych inwestycji:

„Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne można też uzyskać w ramach Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

NFOŚiGW