Najbliższe konsultacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek serdecznie zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług doradczych z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację tzw. małych projektów, czyli operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia jej celów.


 

  1. 27 stycznia 2010 r. (środa) godz. 15.00 – 19.00, Sala Ślubów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 16, Murowana Goślina,
  2. 28 stycznia 2010 r. (czwartek) godz. 14.00 – 18.00, Urząd Gminy w Ryczywole, ul. Mickiewicza 10, Ryczywół, pokój nr 20.