Śnieżycowy Jar

Nazwa beneficjenta: Gmina Murowana Goślina
Tytuł projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo-przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu „Kasztelani” na Ostrowie Radzimskim”
Miejsce realizacji: Starczanowo, Uchorowo
Kwota pomocy: 8 253,00 zł
Opis operacji: Głównym celem projektu było zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, jakim jest Rezerwat  Przyrodniczy Śnieżycowy Jar. Projekt przewidywał wykonanie szlaku, który zamykał będzie się w pętlę i  prowadził od Starczanowa przez Rezerwat Zakole Warty i Kasztelanię na Ostrowie Radzimskim do Starczanowa. Szlak został oznakowany zgodnie z instrukcją opracowaną przez PTTK, poprzez namalowanie znaków na drzewach, kamieniach, słupach granitowych, słupach energetycznych itp. W celu zachowania czystości na całym szlaku zostały umieszczone kosze na śmieci.