Pierwsza umowa w ramach działania Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej podpisana !

Długo trwała w ARiMR weryfikacja wniosków wybranych do finansowania przez Radę LGD w zeszłym roku, w ramach działania Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej.
Z radością informujemy, że doczekaliśmy się podpisania  pierwszej umowy  na dofinansowanie operacji pt. Zakup ciągnika rolniczego 70-85 KM oraz siewnika do podsiewu traw 2,6-3,0 m.