O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek (LGD)  powstało 11 czerwca   2008 r. jako organizacja, której podstawą funkcjonowania jest partnerstwo osób fizycznych i prawnych.  Założycielami byli przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego –  przedsiębiorcy, rolnicy, sołtysi, organizacje pozarządowe, parafie, instytucje kultury i gminy. Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół.

LGD Kraina Trzech Rzek to organizacja, która ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności  oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.    W ramach realizacji strategii Rada LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na jej wdrażanie – łącznie 6 355 800 zł na lata 2009 – 2015.

Misją stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek jest propagowanie idei partnerstwa   i współdziałania trzech sektorów : gospodarczego, publicznego i społecznego, na obszarze objętym LSR, w celu rozwoju gospodarczego tego obszaru, zachowania  walorów oraz poprawy warunków życia.

Mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju mogą ubiegać się za pośrednictwem LGD Kraina Trzech Rzek  o dofinansowanie operacji  w ramach  4 działań:

LGD prowadzi nieodpłatne doradztwo i szkolenia dla osób zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie.

Dodaj komentarz