Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)

Przedstawiamy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, przyjętą do finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023.

Wersje archiwalne dokumentów dostępne są na stronie: https://kraina3rzek.pl/dokumenty-archiwalne/

Aktualne zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji.

Umowa nr 00791-6935-UM1521269/17

Umowa nr 00787-6935-UM1521311/18

Umowa nr 00804-6935-UM1521312/18

Umowa nr 01027-6935-UM1521875/18

Umowa nr 01170-6935-UM1521936/18

Umowa nr 01223-6935-UM1522029/18

Umowa nr 01257-6935-UM15320128/18

Umowa nr 01976-6935-UM1523053/21

Umowa nr 01975-6935-UM1523096/21

Umowa nr 00019-6936-UM1520024/21

Umowa nr 00023-6936-UM1520032/21

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w par. 4 ust.3 umowy ramowej związanych z:

  • wynagrodzeniami dla pracowników,
  • podróżami służbowymi
  • zakupem usług technicznych
  • najmem i utrzymaniem biura
  • opłatami pocztowymi
  • prowadzeniem rachunku bankowego
  • usługami telekomunikacyjnymi
  • artykułami biurowymi
  • wynagrodzeniami dla członków organu
  • aktywizacji

ROK 2016   169 417,51 zł

Rok 2017    271 741,05 zł

Rok 2018   272 208,61 zł

Rok 2019   305 674,49 zł

Rok 2020    252 821,42 zł

Rok 2021   265 537,50 zł