LSR 2007-2013

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007 – 2013 na archiwalnej stronie LGD Kraina Trzech Rzek

http://www.stara.kraina3rzek.pl/