Konsultacje eksperckie w zakresie tworzenia biznesplanu

Date:
Time:

Indywidualne konsultacje będą prowadzone 22 i 24 listopada w godzinach 10 – 17 w Biurze LGD przy ul. M. J. Piłsudskiego 76