Nabór 2/2016

Link do ogłoszenia o naborze

Karta weryfikacyjna operacji

Lista operacji ocenionych wstępnie

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i LSR

Lista operacji, które nie podlegały ocenie lub niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady LGD – ocena wniosków

Protokół z posiedzenia Rady LGD – procedura odwoławcza

Protokół z posiedzenia Rady LGD – procedura odwoławcza II

Protokół z posiedzenie Rady LGD – procedura odwoławcza III

 

Protokół z posiedzenia Rady 8.12.2017

Protokół posiedzenie Rady 04.01.2018

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze i LSR

Lista operacji niewybranych

Protokół z posiedzenia Rady 20.01.2018

Protokół z posiedzenia Rady 1.03.2018

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze i LSR

Lista operacji niewybranych