Unia

unia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizacje Planu Komunikacji

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego

przez Społeczność na obszarze LGD Kraina Trzech Rzek.