Warsztat ewaluacyjny


Coroczne podsumowanie postępu w wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W obecnej fazie procesu zakończono przyjmowanie wniosków, które obejmowały okres od 2016 do 2023 roku, a wybrane projekty, spełniające kryteria finansowania, są aktualnie w fazie realizacji. Kolejnym etapem jest szczegółowe zliczenie osiągniętych wskaźników postępu oraz przygotowanie do kolejnych naborów wniosków, które tym razem będą realizowane w kontekście nowej strategii. Obecnie intensywnie pracujemy nad niezbędnymi dokumentami, aby jak najszybciej rozpocząć realizację nowej Strategii.