Gala Działaj Lokalnie 2024

W uroczysty sposób celebrowaliśmy sukcesy naszych lokalnych liderów, którzy zrealizowali swoje projekty w ramach czwartej edycji konkursu grantowego “Działaj Lokalnie”. Organizacja tego konkursu była możliwa dzięki doskonałej współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. W minionym roku przeznaczono na realizację 10 projektów kwotę 55 tysięcy złotych, a wartość samych projektów osiągnęła ponad 90 tysięcy złotych. W całym przedsięwzięciu zaangażowanych było dziesiątki wolontariuszy, którzy włożyli setki godzin pracy społecznej, wykazując ogromne bezinteresowne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. W ramach zrealizowanych projektów powstały ekologiczne skwery, przestrzeń publiczna została zagospodarowana na korzyść mieszkańców, a organizowane zostały różnorodne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo, ścieżki rowerowe zostały oznakowane, a także zatroskano się o prawa ucznia. Coroczna Gala “Działaj Lokalnie” stanowiła doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności naszym grantobiorcom za ogrom pracy, jaką włożyli na rzecz wspólnego dobra. To wydarzenie stanowiło również chwile refleksji nad osiągnięciami oraz mobilizację do dalszej aktywności na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.