Uroczyste zawarcie umowy

3 stycznia w świetlicy wiejskiej w Ocieszynie, której budowa finansowana była ze środków LGD, został zawarta umowa  o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Na mocy zawartej umowy już wkrótce na obszar LGD trafi  ponad 4,5 mln Euro. Licznie przybyli w gościnne progi ocieszynskiej świetlicy samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy instytucji, Liderki i Liderzy z Krainy Trzech Rzek oraz członkowie organów LGD, wysłuchali słów Pana Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Izabeli Mroczek, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym zawdzięczamy wielofunduszowość w Wielkopolsce, a co się z tym wiąże – dużo większą pulę środków do zainwestowania w rozwój lokalny. Prezes LGD przedstawiła założenia nowej strategii a przybyli goście deklarowali swoje wsparcie i życzyli sukcesów we wdrażaniu nowych przedsięwzięć. Swoją obecnością uświetnili tak ważną dla nas uroczystość znakomici goście: poseł na sejm, Pan Krzysztof Paszyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Jarosław Maciejewski oraz Małgorzata Blok – prezes naszej Siecie LGD. Najbardziej cieszy fakt, że podpisanie tego kluczowego dokumentu nastąpiło w obecności  społeczności naszej LGD – to liderzy, przedsiębiorcy i samorządowcy będą tymi, do których trafią fundusze objęte umową.

Symboliczny czek został przekazany na ręce prezes LGD, Małgorzaty Najdek przez Pana Marszałka Krzysztofa Grabowskiego. Już wkrótce pierwsze nabory wniosków – przed LGD pracowity, pełen wyzwań rok!

Szczególne podziękowania składamy mieszkańcom Ocieszyna z Panem Błażejem Pacholskim na czele za piękne przygotowanie Sali, jej wystrój i obsługę uroczystości