Zaproszenie Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo, Członkowie LGD Kraina Trzech Rzek!

Na podstawie § 16, ust. 4, pkt 1, Statutu Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek  zwołuję Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, które odbędzie się 19 grudnia 2023 r. (wtorek),  o godz. 12.00w Sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie (ul. Mściszewska 10, Murowana Goślina).

Zgodnie z § 16, ust. 7 statutu LGD Kraina Trzech Rzek, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na 19 grudnia 2023 r., na godz. 12.15.

Uchwały WZC podejmowane w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków stowarzyszenia,

zgodnie z § 18, ust. 3 Statutu LGD Kraina Trzech Rzek.

Porządek zebrania:

1.            Otwarcie obrad.

2.            Przyjęcie porządku obrad.

3.            Przedstawienie projektu uchwały o w sprawie wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego.

4.            Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego.

5.            Przedstawienie wniosku zarządu o odwołanie członka Rady LGD

6.            Podjęcie uchwały  w sprawie odwołania członka Rady LGD.

7.            Zgłoszenie kandydatów na członka Rady LGD.

8.            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady LGD.

9.            Wolne głosy i wnioski.

10.         Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Z poważaniem

Małgorzata Najdek

Prezes zarządu LGD Kraina Trzech Rzek