Ankieta dotycząca oceny jakości pracy biura LGD Kraina Trzech Rzek

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej pracę biura LGD Kraina Trzech Rzek
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi, a w polach oceny prosimy ocenić tak jak w szkole dając 1 jako najniższą ocenę, a 5 jako najwyższą.
Każda osoba może wypełnić ankietę tylko raz.

ANKIETA