Konferencja “Leader” w Dźwirzynie

W dniach 25-27 września w Dźwirzynie odbyła się konferencja pt. “LEADER – perspektywy na przyszłość”, zorganizowana przez Polską Sieć LGD. Konferencja została sfinansowana ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele wszystkich LGD z całej Polski, w tym także prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Trzech Rzek”. Konferencje prowadził Pan Andrzej Hałasiewicz, natomiast oficjalne otwarcie i powitanie wszystkich uczestników nastąpiło przez Prezesa Polskiej Sieci LGD Pana Piotra Sadłochę. W związku z faktem, iż konferencja odbywała się na terenie województwa Zachodniopomorskiego w imieniu Marszałka tego województwa wszystkich uczestników powitała Pani Katarzyna Rogaczewska.