Pierwsze posiedzenie Rady LGD za nami

Pierwsze posiedzenie Rady LGD już za nami. Nowo wybrani członkowie Rady spotkali się, by wybrać prezydium oraz wyrazić opinie w sprawie zmiany umowy.

Prezes LGD Małgorzata Najdek przedstawiła członkom Rady zapisy Statutu LGD, Regulaminu Rady oraz Procedur wyboru i oceny operacji.

Podczas posiedzeń zostało wybrane Prezydium Rady LGD. Przewodniczącym został Michał Bogacz, Radny Powiatu Obornickiego, mieszkaniec Ryczywołu – który już trzecią kadencję pracuje w Radzie LGD, wiceprzewodniczącą została Agnieszka Smarsz – reprezentantka Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach, a sekretarzem Kamila Jankowiak – reprezentująca Gminę Suchy Las i kierująca Referatem organizacyjnym w sucholeskim Urzędzie Gminy.

Ostatnim punktem posiedzenia było wydanie opinii w sprawie zmiany umowy dla jednego z naszych beneficjentów.