Walne Zebranie Członków

30 maja odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi LGD za 2022 rok, oraz uchwalili zmiany w Statucie, Regulaminie WZC i Regulaminie Zarządu. Zatwierdzono budżet na bieżący rok oraz przeanalizowano cele i założenia nowej LSR. Podczas zebrania dokonano również wyboru członków organów Stowarzyszenia – Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Rady LGD.