Konsultacje zmian LSR

26.06.2023

LGD Kraina Trzech Rzek ogłasza konsultacje społeczne zmian LSR.

Zapraszamy do składania uwag na formularzu zamieszczonym poniżej

mailowo na adres biuro@kraina3rzek.pl lub osobiście w biurze LGD ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki w terminie 7 dni od dnia opublikowania.

Biuro LGD informuje o planowanych zmianach i składa stosowne wyjaśnienia także podczas indywidualnych konsultacji w biurze LGD lub online.

Zmiany dotyczą planowanych przedsięwzięć, harmonogramu naborów oraz planu działania i komunikacji.

Formularz do zgłaszania uwag