Smart Village w Kraju Basków

MENDINET to lokalna grupa działania obejmująca niemal całą powierzchnię kraju Basków w Hiszpanii i zarazem nasz partner w projekcie współpracy: Inteligentne wioski – inteligentne i konkurencyjne środowiska wiejskie. W połowie listopada wizytowaliśmy projekty realizowane przez naszego baskijskiego partnera. Szczególnie intersujące były rozwiązania wdrażane przez lokalne samorządy, wykorzystujące zaawansowane technologie informatyczne. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich w sposób innowacyjny wykorzystywane są lokalne zasoby, a mieszkańcy obszarów wiejskich zyskują na sprzedaży towarów i usług.

Wysłuchaliśmy wielu ciekawych prezentacji i odbyliśmy liczne spotkania z przedstawicielami samorządów, LGD oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Dolina soli Añana istnieje dzięki zjawisku geologicznemu zwanemu diapir, który spowodował duże zasolenie wód. Udokumentowane wydobycie soli w tym miejscu rozpoczęło się w 822 roku i trwało nieprzerwanie do końca dwudziestego wieku. W średniowieczu solą z warzelni handlowano na całym Półwyspie Iberyjskim. W ostatnich latach XX wieku produkcja zamarła, większość robotników odeszła, a opuszczone budynki zaczęły podupadać. W 2003 roku powstała inicjatywa renowacji warzelni a także podjęto  prace mające na celu powstanie nowoczesnego centrum turystycznego, które mieliśmy przyjemność odwiedzić.

Odwiedziliśmy również spółdzielnię San Rouge zrzeszającą 53 rolników, których winnice obejmowały obszar ponad 300 hektarów. Dzięki wykonanym inwestycjom sami zaczęli produkować wino ze swoich winorośli – zamiast wywozić je do skupu, co przy tak dużej skali produkcji pozwala spółdzielni skutecznie konkurować z korporacjami winiarskimi w jednym z najbardziej znanych regionów winiarskich na świecie – Rioja Alavesa.

Ciekawym projekt realizuje samorząd Zuazo De Kuartango – w dawnym budynku sanatorium stworzono przestrzeń do działalności społecznej, cydrownię a w przyszłości powstaną tam również tanie mieszkania, oferowane w formie wynajmu. Obecnie w rewitalizowanym budynku odbywa się szereg projektów społecznych i biznesowych.

W gminie Abaltzisketa odwiedziliśmy firmę Logikaline, która poza działalnością w strefie biznesu (obsługa call center dla firm z całego świata, programy lojalnościowe dla korporacji spożywczych) wdraża również innowacyjne projekty dla samorządów, zapewniające sprawne zarządzanie np. miejscami parkingowymi, wywozem śmieci, czy bezpieczeństwem mieszkańców.

W niewielkiej gminie  Orexa burmistrz opowiadał nam o zarządzaniu gminą z decydującym głosem społeczności lokalnej.

Interesująca okazała się wizyta w gospodarstwie rolnym państwa Goeanga, w którym całkowita produkcja mleka pozyskanego od 70 krów jest przetwarzana przez gospodarzy na jogurt. Dzięki ogromnemu zapałowi i determinacji rolników udaje im się uzyskiwać dużo wyższe dochody, niż ze sprzedaży samego mleka.

To były bardzo intensywne dwa dni wizyty a  ludzie z pasją, których spotykaliśmy, zarażali dobrą energią i entuzjazmem. Z głowami pełnymi pomysłów wróciliśmy za biurka, więc wkrótce będzie się sporo działo… 😊