Walne Zebranie Członków

22 września w świetlicy wiejskiej w Nieszawie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek.

Po powitaniu zebranych przez Panią Małgorzatę Najdek – Prezes Stowarzyszenia, głos przejął Pan Marcin Walkowiak, sołtys Wsi Nieszawa, który opowiedział o budowie świetlicy wiejskiej, finansowanej z budżetu LGD Kraina Trzech Rzek oraz realizacji grantów dzięki którym zakupiono tyrolkę, budynek gospodarczy, siłownię czy ogrodzenie. Pan Marcin może pochwalić się wieloma inwestycjami zrealizowanymi w swojej wsi.

Na przewodniczącą obrad wybrano Renatę Gembiak-Binkiewicz, która sprawnie poprowadziła dalszą część spotkania.

Zgodnie z porządkiem obrad, Prezes przedstawiła pierwszą uchwałę Walnego Zebrania Członków LGD Kraina Trzech Rzek na mocy, której Damian Dubina, został nowym członkiem Rady LGD, reprezentując Gminę Murowana Goślina. Damian Dubina, jest kierownikiem Biura promocji i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.  Nowy członek Rady wkrótce zasiądzie do pracy w organie decyzyjnym LGD, oceniając wnioski złożone w ramach kolejnego naboru.

Kolejny punktem porządku obrad było przyjęcie Lokalnych Kryteriów wyboru zadań realizowanych w ramach projektów grantowych w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi.  

Następnie, Prezes LGD przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2021 rok, które głosami zebranych członków, zostały przyjęte bez uwag. Renata Gembiak Binkiewicz, przewodnicząca obrad przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Uchwałę w tym zakresie zebrani podjęli jednogłośnie.

W ostatniej części spotkania, Magda Przystałowska – Wiceprezes LGD przedstawiła bieżące informacje z działalności LGD oraz plany na najbliższy kwartał.

Na zakończenie wiceprezes LGD Grażyna Foedke na ręce Pani prezes złożyła podziękowania dla pracowników biura LGD za całoroczną pracę.