Konsultacja Lokalnych Kryteriów Wyboru


Zapraszamy Państwa do konsultacji zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru zadań realizowanych w ramach projektów grantowych w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi.

Poniżej znajdą Państwo propozycję brzmienia Lokalnych Kryteriów oraz formularz zmian.

Zapraszamy do składania uwag do dokumentów na formularzu zamieszczonym poniżej

  • mailowo na adres biuro@kraina3rzek.pl lub
  • osobiście w biurze LGD ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

w terminie 4 tygodni od dnia opublikowania.

Z dokumentami można także zapoznać się także w biurze LGD.