Wielkopolska Wiara

Z wielką przyjemnością informujemy, że kolejna edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022 została ogłoszona!

Tak jak w poprzednich edycjach Wielkopolska Wiara ma angażować, aktywizować i integrować mieszkańców oraz uczyć ich odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Udział w Konkursie mogą wziąć młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 60 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł) oraz grupy nieformalne w imieniu własnym lub z Patronem. Patronem może zostać każda organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Wielkopolski, bez względu na wiek organizacji.

Mogą oni wnioskować maksymalnie o 7.000 zł na realizację swojego pomysłu, tj. organizację warsztatów, spotkań, szkoleń, czy zakup sprzętu. Najważniejsze, by projekty angażowały społeczność do działania, do aktywności. Projekty muszą być planowane i realizowane razem z odbiorcami projektu.

Nowością tegorocznej edycji jest specjalnie wydzielona pula środków pn. „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą”. Na ten cel można pozyskać do 3.000 zł. Dofinansowane będą tu projekty integrujące Polaków i Ukraińców, działania międzykulturowe, zajęcia dla dzieci, wsparcie psychologiczne.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia (do godz. 12.00), natomiast nagrodzone inicjatywy należy zrealizować od 23 maja do 23 listopada.

Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w Wielkopolskiej Wiarze, będzie miał szansę skonsultować pomysł z doradcą. Mamy także możliwość przeprowadzenia konsultacji w formie zdalnej, w tym także konsultacji grupowych. Jeśli będą Państwo zainteresowani, to proszę o kontakt.