II Uroczysta Gala Działaj lokalnie

22.02.2022 odbyła się uroczysta gala podsumowująca drugą edycję „Działaj lokalnie” w Krainie Trzech Rzek. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele grantobiorców, członkowie komisji grantowej oraz konkursowej, zarząd i pracownicy LGD Kraina Trzech Rzek.

 Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Jako jeden z 72 ośrodków „Działaj lokalnie” (ODL)  wdrożyliśmy druga edycję Programu.

Energia społeczna wyzwolona działaniami Kół Gospodyń Wiejskich, Grup nieformalnych i Stowarzyszeń to niezwykły zasób naszych społeczności. Wszystkie projekty przyczyniały się do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Covid-19.W czasie Gali podsumowaliśmy program realizowany w roku 2021. Zrealizowano 13 inicjatyw, dofinansowanych na łączną kwotę niemal 40 tys. zł. Każdy z zaproszonych gości przedstawił informacje o reprezentowanej organizacji oraz zrealizowanym projekcie. Mogliśmy się dzięki temu lepiej poznać, dowiedzieć się o zmianach jakie nastąpiły dzięki realizacji projektów. Ogrom wydarzeń, entuzjazm osób zaangażowanych w realizację projektów oraz liczby wolontariuszy i uczestników działań robią duże wrażenie!

Podczas gali zostały również ogłoszone wyniki konkursu „Opowiedz…” Do udziału w konkursie zaprosiliśmy naszych grantobiorców, którzy mogli zgłaszać do konkursu nakręcone filmiki dotyczące motywu, ludzi zaangażowanych w jego realizację oraz miejsca w którym nastąpiła pozytywna zmiana po realizacji projektu.

Do konkursu zgłoszono 6 filmów, a oceny punktowej dokonali dyrektorzy instytucji kultury z obszaru LGD Kraina Trzech Rzek. Wszystkie filmy otrzymały bardzo wysokie oceny, a na pierwszym miejscu znalazło się nagranie Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA. Aż trzy filmy zgłosiliśmy do etapu ogólnopolskiego – poza pracą APLAGI, filmy KGW Uścikówiec oraz KGW Wiardunki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Już wkrótce rusza kolejna edycja programu, którą będziemy realizować jako Klasyczny ODL! Co to oznacza -więcej środków na dotacje, dotacje do 6000,00 zł (zamiast 3000 zł) oraz dłuższy czas na realizację projektów.