Nabór na dofinansowania dla organizacji społecznych

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji uruchomiły kolejną edycję „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich”.W jego ramach do 18 marca trwa nabór do konkursu grantowego wspierającego grantami do 40 000 złotych działania organizacji na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji: https://fed.org.pl/aktualne-nabory/fundusz-pomocowy/

O programie

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uruchomiony w marcu 2020 roku i prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego początkowym celem było wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19, a celem uruchomionej właśnie nowej edycji jest dofinansowanie działań organizacji, które przeciwdziałają konsekwencjom pandemii w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Programu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

Doświadczenia PAFW, jej partnerów, jak i innych NGOs pokazują, że pandemia, i wynikająca z niej izolacja społeczna oraz nauczanie zdalne oddziałują negatywnie na dzieci i młodzież, szczególnie z mniejszych miejscowości a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego nowa edycja „Funduszu Pomocowego” zaplanowana na lata 2022-2023 służy przede wszystkim wsparciu inicjatyw obywatelskich na rzecz edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży. Jej cele to:

  • przeciwdziałanie i minimalizowanie strat edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
  • zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji prowadzonej w warunkach pandemii,
  • zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • przeciwdziałanie społecznej izolacji młodzieży.

Oferta programu na lata 2022-23 to dwa otwarte konkursy grantowe na projekty organizacji społecznych oraz dodatkowy konkurs służący doskonaleniu i wdrażaniu dobrych praktyk edukacyjnych, wypracowywanych przez organizacje uczestniczące w pierwszej edycji programu. Nowością tej edycji będzie forum wymiany doświadczeń, dzięki któremu organizacje, uczestniczące w ramach „Funduszu Pomocowego”, będą miały możliwość dzielenia się wiedzą i nawiązania współpracy. Planowane są także m.in. webinaria z ekspertami zajmującymi się problemami dzieci i młodzieży, warsztaty oraz spotkania sieciujące organizacje społeczne.

Przykładowe działania wsparte w ramach poprzedniej edycji konkursu to: działania na rzecz poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla młodzieży, zajęcia dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze i umiejętności komunikacji, działania zwiększające dostęp do usług psychologicznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w gminie, działania na rzecz podniesienia jakości edukacji formalnej i pozaformalnej dla dzieci przebywających w ośrodku dla uchodźców.

Konferencja inauguracyjna

Konferencja online inaugurująca nową edycję „Funduszu Pomocowego” odbędzie się w czwartek, 3 marca 2022 r. w godz. 14.00-15.30 (szczegółowe informacje i zgłoszenia online: https://fed.org.pl/konferencja-inauguracyjna-funduszu-pomocowego-na-lata-2022-23/). 

Konkurs grantowy

Zapraszamy NGOs działające na rzecz edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży do udziału w pierwszej edycji konkursu grantowego, w ramach którego można uzyskać dotacje na roczne projekty: maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 tysięcy zł, z czego 8 tysięcy zł można przeznaczyć na rozwój instytucjonalny organizacji. Wnioski można składać do 18 marca 2022 r.

Spotkanie informacyjne

Procedura aplikowania zostanie szczegółowo omówiona podczas spotkania online, które odbędzie się w czwartek, 17 lutego 2022 r. w godz. 14.00-15.30. Informacje i zgłoszenia: https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-spotkanie-informacyjne-wiosna-2022/