Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w której chcemy dowiedzieć się jak się żyje na naszym terenie. Poszukujemy informacji o tym co dobrze działa, a jakie obszary należy wesprzeć. Dane posłużą do ewaluacji naszej strategii oraz przygotowywania nowego dokumentu obejmującego kolejne lata funduszy UE.