Szkolenie dla grantobiorców Działaj Lokalnie

#efektydziałajlokalnie #działajlokalnie

22 grudnia w sali sesyjnej urzędu miejskiego w Obornikach, odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia krótkich filmów z realizacji działań społecznych. Przeznaczone ono było dla grantobiorców działaj lokalnie. Szkolenie miało na celu zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.

Zachęcamy do udziału w konkursie

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”