Wyjazd Studyjny do Finlandii w ramach międzynarodowego projektu współpracy Smart Village

W dniach 16-19.11 uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do Finlandzkiej Lokalnej Grupy Działania Pohjois- Satakunta LEADER. Do udziału w podróży studyjnej zaprosiliśmy naszych włodarzy, by wspólnie zdecydować o kierunkach rozwoju naszego obszaru w myśl planowanych do realizacji koncepcji smart village.

Smart village to kompleksowe wykorzystanie różnych rozwiązań, często nietypowych, innowacyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz działań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego. Międzynarodowy projekt współpracy realizujemy razem z Lokalnymi Grupami Działania z Finlandii, Irlandii i Hiszpanii. Zaplanowaliśmy szereg wydarzeń, dzięki którym możemy wzajemnie poznawać rozwiązania Smart realizowane w innych krajach, a także przygotować się do tworzenia koncepcji Smart Village dla naszych społeczności.

Finlandia to kraj, który na każdym kroku mnoży przykłady smart village. Przepełniony wizytami program pozwolił na zapoznać się z nowoczesnym funkcjonowaniem szkół i zakładów przemysłowych, ściśle współpracujących z lokalnymi samorządami. Gościliśmy również u beneficjentów LGD, którzy poczęstowali nas lokalnymi specjałami i przedstawili prezentację dotyczącą swojej działalności. Zanim wróciliśmy do Polski zdążyliśmy również zobaczyć piękną stolicę Finlandii – Helsinki. Tam, między innymi zwiedziliśmy wybudowaną na 100-lecie uzyskania niepodległości nowoczesną bibliotekę. Ogólnodostępne drukarki 3D, maszyny do szycia, drukarki wielkoformatowe, możliwość skorzystania nie tylko z księgozbioru ale także przestrzeni do pracy i spotkań, to wszystko mieścił w sobie ten ogromny gmach.

Na terenie działania partnerskiej LGD, odwiedziliśmy między innymi gminę Kankaanpaa. Tam dowiedzieliśmy się w jaki sposób, szerokopasmowy Internet trafił do blisko 100% odbiorców. Następnie zwiedziliśmy miasto, w którym znajduje się w przestrzeni miejskiej kilkadziesiąt dzieł sztuki, które można zwiedzać korzystając z aplikacji 3D. W ośrodku sportu dowiedzieliśmy się w jaki sposób zarządzana jest trasa narciarska, na której umieszczono inteligentne oświetlenie. Lokalny basen wykorzystuje nowoczesne technologie do ogrzewania wody. Energia pochodzi z ciepła generowanego przez serwery znajdujące się w podziemiach. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób odzyskiwana z fabryk energia zasila system centralnego ogrzewania miasta. Plany firmy Vatajankoski przewidują przejście na zerową emisję CO2 w ciągu kilku lat. Obejrzeliśmy także plany budowy “baterii cieplnej” gromadzącej ciepło w instalacji wypełnionej piaskiem. W fabryce Knauf obejrzeliśmy instalację odzyskującą ciepło i wodę z pary wytwarzanej w czasie produkcji materiałów budowlanych. Para wcześniej była po prostu uwalniana do atmosfery. Teraz odzyskiwane zasoby służą przedsiębiorstwu. Ostatnie tego dnia zwiedzane małe, lokalne przedsiębiorstwo produkujące wina i cydry, dofinansowane ze środków UE, prowadzi także szereg działań mających na celu przyciągnięcie nowych mieszkańców na tereny wiejskie.

Drugi dzień wizyty był dedykowany poznaniu innowacyjnych rozwiązań w edukacji. W Ikaalinen zwiedziliśmy nowoczesną szkołę wybudowaną z drewna. Rose School to bogato wyposażona placówka, w której dzieci mogą rozwijać swoje pasje. Organizacja nauki stawia na współpracę i pracę w grupach zarówno nauczycieli jak i uczniów. Nowoczesne maszyny wykorzystywane do zajęć nauki prac domowych i gospodarskich – m. in. obróbka drewna, szycie, gotowanie, to typowe wyposażenie placówki oświatowej w Finlandii. Uczniowie są zaopatrywani w szeroko wykorzystywane w nauczaniu komputery. Przestrzeń szkoły jest elastyczna i mobilna. blisko 40 – osobowe klasy są uczone przez parę nauczycieli. Codzienne darmowe posiłki, sekcja e-sportu, możliwość pracy indywidualnej, niezwykle bogato wyposażone pracownie oraz nacisk na brak zadań domowych, to elementy, które wyróżniają system szkolnictwa w Finlandii. W koledżu w Kankaanpaa dyrektor opowiedziała o tym, jak zdalne nauczanie rozwijało się od 2006 roku. W kolejnej szkole “Kaarna” Spotkaliśmy się z burmistrzem Parkano. Wraz z pracownikami Urzędu opowiedział nam o systemie edukacji w Finlandii i idei stworzenia szkoły gromadzącej uczniów z okolicznych wsi. Przedstawiono nam także rozwiązania realizowane w Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geopark. Jako ostatnie tego dnia, zwiedziliśmy przedsiębiorstwo More Joy, dofinansowane ze środków LEADER. Firma ta rozpoczynała jako małe, rodzinne przedsiębiorstwo. Dziś jest eksporterem na cały świat biodegradowalnych produktów do gospodarstwa domowego.

Wizyta Studyjna w Finlandii była bogata w wiedzę i nowe doświadczenia. Nowoczesne rozwiązania, które dziś planujemy w Polsce, mogliśmy oglądać na żywo. Wszystkie prezentacje i rozmowy poszerzały horyzonty i pokazywały jak wiele można osiągnąć współpracując i podejmując innowacyjne idee.

Kolejnym etapem projektu jest diagnoza naszego obszaru pod kątem realizowanych rozwiązań Smart Village oraz kolejna wizyta u partnerów z Wiclow w Irlandii.